Lamassu
Yigit koroglu yigit koroglu lamassu

Lamassu

Lamassu

Lamassu was a protective deity in old Mesopotamian culture.

More artwork
Yigit koroglu gon modeling sheetYigit koroglu slappersYigit koroglu gilgamesh